Super Starter Peelland

Spelregels

Gezamenlijk hebben Rabobank Helmond, Gemeente Helmond, KvK, Bedrijvencentrum Traverse en daaraan gelieerde ondernemingen de verkiezing SuperStarter Peelland uitgeschreven. Hiermee willen zij ambitieuze (startende) ondernemers stimuleren hun droom, het opzetten, of verder uitbouwen van een eigen onderneming, verwezenlijken. Een aantal aan Helmond gelieerde investeerders hebben zich bereid verklaard om in overtuigende, baanbrekende, groeiende en innoverende (startende) ondernemers en ondernemingen te investeren. De kapitaalbehoefte wordt daarbij door de ondernemer, cq. onderneming bepaald.

Wanneer mag je mee doen?

 • Je bent een meer dan gedreven en inspirerende ondernemer en/of persoonlijkheid. 
 • Je hebt een onderneming of hebt al jaren een geweldig idee voor het starten van een onderneming. Echter, het kapitaal ontbreekt om de onderneming verder te laten groeien of juist op te starten.
 • De onderneming waarmee je al actief mee bent of waar je mee wilt starten is innovatief te noemen. De onderneming is grensverleggend en baanbrekend. 
 • Er is sprake van een enorme potentiële groei (omzet, aantal medewerkers, etc.).
 • De onderneming heeft een B.V. structuur of is bereid – wanneer er in de onderneming wordt geïnvesteerd – middels deze structuur verder te groeien.
 • Er is sprake van een businessplan.
 • Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je toestemming van een ouder/voogd nodig om mee te mogen doen.

Algemene voorwaarden

Let op:
a) alle hierna genoemde data (na 21 februari) staan onder voorbehoud gepland, hier kunnen nog wijzigingen in worden aangebracht en

b) genoemde aantal ondernemers per fase zijn geschatte aantallen, de jury bepaalt hoeveel ondernemers doorgaan naar een volgende fase.

 • Je kunt je aanmelden voor Super Starter Peelland van 21 februari tot 29 april.
 • Je kunt je alleen aanmelden via de website www.SuperStarterPeelland.nl
 • Beantwoord alle vragen van het inschrijfformulier, op voornoemde website te vinden. Dit formulier wordt (samen met een eventueel bestaand businessplan) behandeld door de organisatie om zo je aanmelding te toetsen en te doen besluiten of de onderneming kan worden genomineerd voor de elevator pitch. 
 • De vakjury heeft tot 10 mei de tijd om de deelnemers te screenen en een selectie (van 20 ondernemers) te maken welke in aanmerking komen voor de elevator en video pitch. 
 • Vanaf 11 mei ontvangen de geselecteerde ondernemers een opzet van een verdiepend businessplan om in te vullen t.b.v. de vakjury. De elevator en video pitch worden gehouden in Bedrijvencentrum Traverse op 23 mei.Vanaf 24 mei kun je al je vrienden, kennissen en familie laten stemmen via Facebook en www.SuperStarterPeelland.nl. 
 • 9 ondernemers worden gekozen door een vakjury om door te gaan naar de voorlaatste ronde. 1 ondernemer komt in aanmerking voor de zgn. publieksprijs, middels stemmen via Facebook en de website. 
 • De 10 genomineerde ondernemers geven op donderdag 6 juni een 10 minuten durende fysieke pitch tijdens een apart belegde bijeenkomst bij Bedrijvencentrum Traverse. Een aantal investeerders zal 5 ondernemers nomineren om de gevraagde kapitaalinjectie in te vullen, daarbij zullen ook onderwerpen als toekomstige aandeelhouderstructuren van belang zijn.
 • Uiterlijk op 20 juni worden de onderhandelingen tussen investeerders en de geselecteerde ondernemers afgerond.
 • De intentie is om de kapitaalbehoefte van de geselecteerde ondernemers in overleg tussen ondernemer en investeerder(s) in te vullen.
 • De zogenaamde finale van Super Starter Peelland vindt plaats op 27 juni in Bedrijvencentrum Traverse.
 • De ondernemers met een kapitaalinjectie zullen tijdens de finale een presentatie geven over de onderneming, ervaringen met Super Starter Peelland en de toekomstperspectieven van de onderneming. 
 • De investeerders blijven anoniem. 
 • De informatie van alle deelnemende ondernemingen worden vernietigd op het moment dat een ondernemer niet door gaat naar een volgende fase.
 • Rabobank Helmond, Gemeente Helmond, Kamer van Koophandel en Bedrijvencentrum Traverse hebben het recht om de namen van ondernemingen en ondernemers, foto en andere relevante informatie te publiceren. 
 • De (persoons)gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor de wedstrijd. 
 • De organisatie van SuperStarter Peelland hebben het recht om op ieder moment van de verkiezing de voorwaarden aan te passen, inclusief het vervroegd beëindigen van de verkiezen, mits hiervoor een geldige reden is.
 • Als deelnemer aan deze verkiezing ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Houd de website www.SuperStarterPeelland.nl en de diverse social media accounts van SuperStarterPeelland altijd goed in de gaten voor de laatste updates en het laatste nieuws.


Partners:
Mede mogelijk gemaakt door: